• dreamstimemaximum_23290551

Jsme jedna z mála firem, která bezproblémově ovládá spolehlivý Property Management. Zajistíme podpůrné a dílčí procesy spojené s fungováním dané společnosti. Jedná se například o administrativní, ekonomické a obchodní procesy, které souvisejí s přímým provozem objektu.

Poskytujeme komplexní administrativní správu a přehlednou evidenci veškerých dat - evidence majetku, vedení technického účetnictví včetně závěrečného ročního vyhodnocení, zastupování vůči třetím stranám atd.

Našim klientům zajistíme například: • kompletní vedení administrativních, servisních a nájemních smluv

 • evidence provozních nákladů (spotřeba energií, vody, tepla atd.) a pravidelný reporting

 • daně z nemovitostí, pojištění

 • správa hmotného a finančního majetku klienta

 • zajištění organizace schůzí orgánů

 • zajištění obchodní činnosti

 •  správa smluv s dodavateli a jednotlivými akcionáři, správa administrativní agendy, stanov a směrnic

 • jednání s orgány státní správy, soudy, pojišťovnami a třetími osobami

 • zpracování měsíční účetních uzávěrek, rozpočtu či roční účetní závěrky

 • výroční zprávy a zprávy o vztazích, přiznání k DPH a přiznání k dani z nemovitosti

 • zastupování vlastníka vůči třetím stranám

 • uzavírání, kontrola plnění a výpovědi nájemních a dalších provozních smluv

 • návrhy na zápisy do obchodního rejstříku

 • uzavírání pojistných smluv a zastupování vlastníka v případě pojistných událostí

 • vyřizování stížností a případné vymáhání pohledávek

 • nasmlouvání dodávek energií - elektřiny, vody, plynu a tepla


 • Happy woman homeowner showing scale model of house